• ใช่

กรณีโครงการ

งานโยธา-ก่อสร้าง-ติดตั้งอุปกรณ์

การก่อสร้างทางโยธาและการติดตั้งอุปกรณ์

เครื่องทำความร้อน-โครงการ-ทิเบต-ลาซา

โครงการทำความร้อน - ทิเบตลาซา

Jiuquan-Satellite-Launch-Base-Project

โครงการฐานส่งดาวเทียมจิ่วฉวน

มองโกเลีย-พลังงาน-บริการ-Montagen

การตัดต่อบริการพลังงานมองโกเลีย

โครงการนำร่องแห่งเมืองฟองน้ำในชิงอี้เจียง

โครงการนำร่องเมืองฟองน้ำในชิงอี้เจียง

ชิงไห่-Salt-Lake-Water-Supply-Project

โครงการจัดหาน้ำทะเลสาบเกลือชิงไห่

Sanxianhu-Reservoir-Water-Supply-Project

โครงการน้ำประปาอ่างเก็บน้ำ Sanxianhu

Xinjiang-Lop-Nur-โครงการน้ำประปา

โครงการน้ำประปา Xinjiang Lop Nur