• ใช่

ทัวร์โรงงาน

ทัวร์โรงงาน1

มุมมองภายนอกของศูนย์เทคโนโลยี

ทัวร์โรงงาน2

มุมมองทางอากาศของโรงงาน

ทัวร์โรงงาน3

ห้องปฏิบัติการ CNAS

ทัวร์โรงงาน15

พื้นที่สำนักงานบริหาร SENPU

ทัวร์โรงงาน9

ห้องปฏิบัติการ Senpu

ทัวร์โรงงาน4

สต็อกท่อลูกฟูกผนังคู่

ทัวร์โรงงาน5

ระบบผสม HDPE

ทัวร์โรงงาน6

ระบบผสม PPR

ทัวร์โรงงาน7

สายการผลิตของโรงงาน

ทัวร์โรงงาน14

สายการผลิตท่อขนาดเล็ก

ทัวร์โรงงาน10

SNEPU สายการผลิต

ทัวร์โรงงาน8

วัตถุดิบ HDPE sock

ทัวร์โรงงาน12

ลานวัตถุดิบ

ทัวร์โรงงาน13

ลานวัตถุดิบ SENPU

ทัวร์โรงงาน11

ลานวัตถุดิบ