• ใช่

แอปพลิเคชัน

แอปพลิเคชัน

เราผลิตท่อและอุปกรณ์ HDPE ทุกชนิด ซึ่งใช้กันอย่างแพร่หลายในการจ่ายน้ำและเคมีภัณฑ์และการบำบัดน้ำเสียในโครงการเทศบาลสามารถลำเลียงสารที่ไหลได้ เช่น ของเหลวและก๊าซ (ของไหล) สารละลาย ผง และมวลของของแข็งขนาดเล็กนอกจากนี้ยังสามารถใช้กับการจ่ายแก๊ส ระบบจ่ายความร้อนและการป้องกันท่อร้อยสายไฟ ระบบชลประทานการเกษตร